Bank Norwegian - Tillegg til lisensavtale med Norwegian Air Shuttle


 

Bank Norwegian AS ("Bank Norwegian") har kommet til enighet med Norwegian Air
Shuttle-konsernet ("Norwegian Air Shuttle") om et tillegg til lisensavtalen for
bruk av varemerket Norwegian mv ("Lisensavtalen"). 

Lisensavtalen er forlenget til ti (10) år og er eksklusiv i de nordiske land med
hensyn til immaterielle rettigheter, samarbeid knyttet til kredittkort,
lojalitetsprogram mv. I tillegg vil Norwegian Air Shuttle invitere Bank
Norwegian til å diskutere en eventuell utvidelse av det geografiske området for
Lisensavtalen til europeiske land utenfor Norden. Dessuten er de finansielle
vilkårene i samarbeidet endret, herunder gjøres det justeringer i antall
cashpoints som tildeles Bank Norwegians kunder i lojalitetsprogrammet. Endringen
i de finansielle vilkårene er ventet å ha bare en marginal finansiell betydning
for Bank Norwegian. 

Denne informasjonen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5 12.

Følgende personer kan kontaktes for mer informasjon: 
-	Administrerende direktør Tine Wollebekk: tel: +47 40805557 eller
-	Finansdirektør Pål Svenkerud: tel: + 47 93403904