Flagging i Norwegian Finans Holding ASA


 

Folketrygdfondet har i dag, 2. juli 2018, kjøpt 30.000 aksjer i Norwegian Finans
Holding ASA og eier etter dette 9.340.538 aksjer i selskapet, tilsvarende en
eierandel på 5,0%.