Norwegian Finans Holding ASA : Meldepliktig handel


 
CIO Merete Gillund, har 30. august 2018 solgt 65.000 aksjer i Norwegian Finans
Holding ASA. Aksjene ble solgt for 108,98 per aksje. Merete Gillund kontrollerer
etter salget 463.474 aksjer.

COO Tore Andresen, har 30. august 2018 solgt 54.520 aksjer i Norwegian Finans
Holding ASA. Aksjene ble solgt for 109,07 per aksje. Tore Andresen kontrollerer
etter salget 1.060.705 aksjer.CEOs kommentar: Ledende ansatte har i hele bankens levetid mottatt variabel
godtgjørelse helt eller delvis i form av bonusaksjer. Over tid vil ansatte som
har akkumulert store aksjeposter ha et naturlig behov for å vekte ned formuen
gjennom salg av selskapets aksjer. Ledende ansatte kontrollerer per 31. august
2.531.207 aksjer i Norwegian Finans Holding ASA.

Kontaktperson:

Kai Morten Terning tlf: 905 31 898