Norwegian Finans Holding ASA : Utenlandsk aksjonær med mer enn 5 % har fremsatt krav om ekstraordinær generalforsamling for å vurdere eventuell sekundærnotering i London


Norwegian Finans Holding ASA : Utenlandsk aksjonær med mer enn 5 % har fremsatt krav om ekstraordinær generalforsamling for å vurdere eventuell sekundærnotering i London

Norwegian Finans Holding ASA har etter at markedet stengte i dag mottatt brev fra en utenlandsk aksjonær med mer enn 5 % av aksjene i selskapet hvor det er reist krav om en ekstraordinær generalforsamling for å vurdere et forslag om å søke om sekundærnotering av selskapets aksjer på Main Market på London Stock Exchange.

Styret vil gjennomgå henvendelsen i samråd med sine rådgivere og den nevnte aksjonæren og vil holde markedet informert om eventuelle vedtak i styret basert på henvendelsen.

Denne informasjonen er meldepliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

For ytterligere informasjon kontakt finansdirektør Pål Svenkerud, telefon: + 47 93403904
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norwegian Finans Holding ASA via Globenewswire