Bank Norwegian AS : STERK VEKST OG RESULTATFREMGANG I BANK NORWEGIAN


Bank Norwegian AS : STERK VEKST OG RESULTATFREMGANG I BANK NORWEGIAN

Konsernets totalresultat etter skatt i 3. kvartal utgjorde 434 millioner kroner, sammenlignet med 483 millioner kroner i andre kvartal.

Den underliggende resultatutviklingen er tilfredsstillende og er drevet av sterk utlånsvekst, stabile marginer, god kostnadskontroll og stabil kredittkvalitet. Resultatutviklingen i tredje kvartal karakteriseres av positive sesongeffekter og engangseffekter fra 2. kvartal, i tillegg til økte avsetninger grunnet en normalisering av avsetningsnivået i Sverige og en justering for en modell-korreksjon i Finland.

Den sterke kunde- og utlånsveksten fortsatte i 3. kvartal, med en utlånsvekst på 1,6 milliarder kroner, mens innskuddene økte med 1,7 milliarder kroner. Banken rekrutterte 71.000 nye kunder i 3. kvartal.

Banken har ved utgangen av 3. kvartal 2018 en kundemasse på 1.463.800 kunder, fordelt på 1,070,800 kredittkortkunder, 195.100 lånekunder og 197.900 innskuddskunder.

Som nevn i en separat børsmelding har Bank Norwegian inngått en avtale med Axactor om overføring av en portefølje av misligholdte lån i Finland, med en utestående balanse på ca 160 Millioner Euro. Overføringen vil sannsynligvis bli gjennomført 30. november 2018 og antas å ha marginal resultateffekt. Transaksjonen vil gi kostnadsbesparelser og eliminerer usikkerhet om gjenvinning av utestående fordringer.

Bank Norwegian startet driften i november 2007 og tilbyr forbrukslån, kredittkort og innskudd til personkunder gjennom internett i det nordiske markedet. Bank Norwegian tilbyr, i samarbeid med flyselskapet Norwegian, et kombinert kredittkort og fordelskort. Banken startet virksomheten i Sverige i mai 2013. I desember 2015 lanserte banken forbrukslån og innskudd i Danmark og Finland, mens kredittkort ble lansert i juni 2016.

Bank Norwegian er en digital bank som leverer enkle og konkurransedyktige produkter i personkundemarkedet. Virksomheten baseres på ledende digitale løsninger, synergier med flyselskapet Norwegian, attraktive betingelser til kundene, kostnadseffektiv drift og effektiv risikoseleksjon.

For ytterligere informasjon, se delårsrapport for 3. kvartal 2018 og investorpresentasjon for 3. kvartal 2018 som ligger tilgjengelig på:

https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations

For eventuelle spørsmål kan du ringe; 

Administrerende direktør Tine Wollebekk; tlf nr: +47 40805557 

Finansdirektør Pål Svenkerud; tlf nr: +47 93403904

Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt Kai-Morten Terning; tlf nr:   +47 90531898

 

https://www.banknorwegian.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Bank Norwegian AS via Globenewswire