NOFI - Meldeplikt ved kjøp eller salg av aksjer


 

Navn på meldepliktig/nærstående
Frode Bergland Bjørnstad

Type transaksjon kjøp/salg
Kjøp

Tidspunkt for transaksjonen
30. oktober kl. 12.33

Volum
1500

Kurs
80,00

Beholdning etter transaksjonen
1700