Meldepliktig handel - primærinnsider


 

John Høsteland (Styreleder Bank Norwegian AS) har i dag 2.11.2018 kjøpt 10 000
aksjer i Norwegian Finans Holding (NOFI) til kurs 78.0934. Etter kjøpet er min
aksjebeholdning 30 000 aksjer.