Norwegian Finans Holding ASA : Krav fra aksjonær med mer enn 5 % om ekstraordinær generalforsamling for å vurdere eventuell sekundærnotering i London - Innkalling


Norwegian Finans Holding ASA : Krav fra aksjonær med mer enn 5 % om ekstraordinær generalforsamling for å vurdere eventuell sekundærnotering i London - Innkalling

Norwegian Finans Holding ASA har tidligere informert markedet om et krav fra en aksjonær med mer enn 5 % av aksjene i selskapet om en ekstraordinær generalforsamling for å vurdere et forslag om å søke om sekundærnotering av selskapets aksjer på Main Market på London Stock Exchange. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling vil sendes ut i dag, 5. november 2018, og vil holdes 26. november 2018.

For ytterligere informasjon kontakt Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt Kai- Morten Terning, phone:  (+47) 905 31 898.

Denne informasjonen er meldepliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norwegian Finans Holding ASA via Globenewswire