Hopp til hovedinnhold

Bank Norwegian

Norwegian Finans Holding ASA : NORWEGIAN FINANCE HOLDING HAR INNGÅTT AVTALE OM RETT TIL Å KJØPE AKSJER I DET IRSKE SELSKAPET LILIENTHAL FINANCE LIMITED


Norwegian Finans Holding ASA : NORWEGIAN FINANCE HOLDING HAR INNGÅTT AVTALE OM RETT TIL Å KJØPE AKSJER I DET IRSKE SELSKAPET LILIENTHAL FINANCE LIMITED

Norwegian Finance Holding ASA («NOFI») har i dag inngått en avtale som gir rett til å kjøpe minimum 40 % av det irske selskapet Lilienthal Finance Limited («Lilienthal»). Lilienthal er et heleid datterselskap av HBK Holding AS («HBK»). Det er lagt til rette for at Norwegian Air Shuttle ASA («NAS») og NOFI sammen med HBK kan kontrollere selskapet.

Lilienthal er etablert for å utvikle bankvirksomhet i Europa, og vil søke banklisens i Irland. Selskapet har inngått en avtale med NAS og dets datterselskap Norwegian Air Brand Limited ("NAB") om bruk av rettighetene knyttet til merkevaren Norwegian knyttet til banktjenester i Europa utenfor Norden. Lilienthal vil ha de samme rettighetene i Europa utenfor Norden som Bank Norwegian har i Norden.

Avtalen vil åpne for at NOFI og NOFIs aksjonærer får mulighet til å delta i en utvikling av banktjenester også utenfor Norden, etter samme forretningskonsept som i Bank Norwegian i dag. NOFI vil eie aksjer direkte i Lilienthal i prosjektfasen, men sikter mot at NOFIs aksjonærer vil få direkte tegningsretter når Lilienthal skal oppkapitaliseres ved tildelding av banklisensen.

Administrerende direktør Tine Wollebekk i NOFI sier at «Bankens eksisterende virksomhet og kundetilfang i Norden er svært sterk og har en fortsatt positiv utvikling. Vi vil nå utvide arbeidet med å eksportere forretningsmodellen til øvrige markeder i Europa.»

Konsernsjef Bjørn Kjos i NAS sier at «Fordelsprogrammet Norwegian Reward har, sammen med heldigitial bankdrift og godt utprøvde kredittmodeller, skapt store verdier for bankens og flyselskapets aksjonærer. Vi har inngått en avtale som gir bankens eiere, inkludert NAS selv, mulighet til å kapitalisere på de verdier som knyttes til Norwegians merkevare sammen med effektiv drift og digitale bankløsninger.»

Selskapet vil på en ekstraordinær generalforsamling senere i dag ta stilling til et forslag fra en aksjonær om å redomisilere banken raskt. Styret i NOFI har foreslått at forslaget avvises, men arbeider langsiktig med å utvikle verdiene i selskapet. Domisileringsspørsmålet vurderes løpende i dette arbeidet.

Oppdatering på Bank Norwegians virksomhet i fjerde kvartal 2018

Bankens utvikling så langt i fjerde kvartal er som forventet, med fortsatt god etterspørsel etter lån i Norge og øvrige markeder i Norden. Utlånsmarginene er stabile i alle markedene. Tapsavsetningene utvikler seg i henhold til forventningene kommunisert ved regnskapsfremleggelsen for tredje kvartal.

 

Kontaktperson:

Kai- Morten Terning
Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt
kte@banknorwegian.no
(+47) 905 31 898
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norwegian Finans Holding ASA via Globenewswire