Hopp til hovedinnhold

Bank Norwegian

NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA: STERK VEKST OG RESULTATFREMGANG I BANK NORWEGIAN


NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA: STERK VEKST OG RESULTATFREMGANG I BANK NORWEGIAN

STERK VEKST OG RESULTATFREMGANG I BANK NORWEGIAN

Konsernets totalresultat etter skatt i 4. kvartal utgjorde 469 millioner kroner, sammenlignet med 434 millioner kroner i 3. kvartal.

Den underliggende resultatutviklingen i kvartalet er tilfredsstillende og er drevet av sterk utlånsvekst (justert for porteføljesalg i Finland), stabile marginer, god kostnadskontroll og stabil kredittkvalitet. Netto renteinntekter økte i fjerde kvartal grunnet utlånsvekst og økt margin hovedsakelig som følge av redusert innskuddsrente i Finland. Netto andre driftsinntekter falt i kvartalet, grunnet positive sesongeffekter i foregående kvartal samt netto negativ utvikling på verdipapirporteføljen. Nedskrivninger på utlån er redusert i perioden sammenlignet med foregående periode, på tross av svak negativ påvirkning fra porteføljesalg i Finland.

I 2018 utgjorde konsernets totalresultat 1.800,5 millioner kroner, mot 1.607,7 millioner kroner i foregående år. Økningen i totalresultatet i 2018 er hovedsakelig drevet av sterk kunde- og utlånsvekst, men delvis motvirket av høyere salgskostnader og kredittkortaktivitet, samt økte avsetninger til tap som følge av nye markeder, gevinst ved porteføljesalg i 2017 samt porteføljesalg i Finland i 2018.

Den sterke kunde- og utlånsveksten fortsatte i 4. kvartal, med en utlånsvekst på 1,5 milliarder kroner justert for porteføljesalg og valutaeffekter, mens innskuddene ble redusert med 0,3 milliarder kroner. 83 % av netto utlånsvekst skjedde utenfor Norge i kvartalet, mot 79 % foregående kvartal.

Banken rekrutterte 43.800 nye kunder i 4. kvartal. Banken har ved utgangen av 4. kvartal 2018 en kundemasse på 1.507.600 kunder, fordelt på 1.111.000 kredittkortkunder, 190.600 lånekunder og 206.000 innskuddskunder.

Bank Norwegian startet driften i november 2007 og tilbyr forbrukslån, kredittkort og innskudd til personkunder gjennom internett i det nordiske markedet. Bank Norwegian tilbyr, i samarbeid med flyselskapet Norwegian, et kombinert kredittkort og fordelskort. Banken startet virksomheten i Sverige i mai 2013. I desember 2015 lanserte banken forbrukslån og innskudd i Danmark og Finland, mens kredittkort ble lansert i juni 2016.

Bank Norwegian er en digital bank som leverer enkle og konkurransedyktige produkter i personkundemarkedet. Virksomheten baseres på ledende digitale løsninger, synergier med flyselskapet Norwegian, attraktive betingelser til kundene, kostnadseffektiv drift og effektiv risikoseleksjon.

For ytterligere informasjon, se delårsrapport for 4. kvartal 2018 og investorpresentasjon for 4. kvartal 2018 som ligger tilgjengelig på:

https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations

For eventuelle spørsmål kan du ringe; 

Administrerende direktør Tine Wollebekk; tlf nr: +47 40805557 

Finansdirektør Pål Svenkerud; tlf nr: 93403904

Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt Kai-Morten Terning; tlf nr:   +47 90531898

https://www.banknorwegian.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Vedlegg