BANK NORWEGIAN AS : Årsrapport for 2018 er publisert i dag


BANK NORWEGIAN AS : Årsrapport for 2018 er publisert i dag

Bankens årsrapport for 2018 er publisert i dag, 29. mars 2019, på bankens nettside: https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Administrerende direktør Tine Wollebekk; tlf nr: +47 40805557

Finansdirektør Pål Svenkerud; tlf nr: + 47 93403904

Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt Kai-Morten Terning; tlf nr: +47 90531898


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg