NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA : Årsrapport for 2018 er publisert i dag


NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA : Årsrapport for 2018 er publisert i dag

NFH-konsernets årsrapport for 2018 er publisert i dag, 29. mars 2019, på konsernets nettside: https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Administrerende direktør Tine Wollebekk; tlf nr: +47 40805557
Finansdirektør Pål Svenkerud; tlf nr: +47 93403904
Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt Kai-Morten Terning; tlf nr: +47 90531898

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Vedlegg