Norwegian Finans Holding ASA : INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA


Norwegian Finans Holding ASA : INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA

Det innkalles med dette til generalforsamling i Norwegian Finans Holding ASA torsdag 02. mai 2019 kl 17.00 i selskapets lokaler i Snarøyveien 36, Fornebu.

Innkallingen er tilgjengelig på selskapets hjemmesider.

https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/GeneralMeeting

Kontaktperson:

CFO Pål Svenkerud; +47 93403904

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg