Hopp til hovedinnhold

Bank Norwegian

Norwegian Finans Holding ASA: Norwegian Finans Holding sikrer europeisk ekspansjon ved nye avtaler


Norwegian Finans Holding ASA: Norwegian Finans Holding sikrer europeisk ekspansjon ved nye avtaler

Det vises til børsmelding fra Norwegian Finans Holding ASA ("NOFI") av 7. desember 2018. NOFI har i dag inngått bindende avtale med Norwegian Air Shuttle ASA ("NAS") og HBK Holding AS om å overta alle aksjene i det irske selskapet Lilienthal Finance Ltd ("Lilienthal" og "Aksjekjøpsavtalen"). Lilienthal ble opprettet i 2018 og har etter avtale med NAS av 7. desember 2018 ("Lilienthal-avtalen") eksklusiv rett til å drive bankvirksomhet i Europa unntatt Norden etter samme modell som Bank Norwegian AS ("Bank Norwegian") har i Norden. Gjennomføring av kjøpet av aksjene i Lilienthal ventes å skje uten opphold. Lilienthal, som blir et heleid datterselskap av NOFI, har samtidig inngått et tillegg til Lilienthal-avtalen hvor de kommersielle vilkårene knyttet til Lilienthals bankvirksomhet i Europa utenfor Norden er endelig fastlagt ("Tilleggsavtalen").

- De nye avtalene sikrer at NOFI får full kontroll og regi på ekspansjonen i Europa. Allerede i dag er over 50 prosent av virksomheten vår i EU-land. Målet for de neste årene er at størstedelen av veksten skal komme i nye markeder i Europa, mens vi skal fortsette å styrke vår posisjon i Norden, sier administrerende direktør Tine Wollebekk i NOFI.

Lilienthal skal søke konsesjon om å etablere en bank i Irland. Etablering i et EU-land vil være positivt for å gi NOFI og Bank Norwegian en mer effektiv tilgang til markedene i Europa utenfor Norden. De nye avtalene gir NOFI og Bank Norwegian muligheten til å ekspandere sitt forretningskonsept med en heldigital og effektiv bank til hele Europa.

- Vi skal fortsette det gode samarbeidet med NAS og fordelsprogrammet Norwegian Reward om markedsføring og salg, samtidig som den etablerte nordiske bankvirksomheten blir en del av den utvidede satsingen i Europa. Samarbeidet med Norwegian Reward i Europa utenfor Norden tror vi vil blir like vellykket som det har vært i Norden, hvor banken har nærmere 1,6 millioner kunder, høy lønnsomhet og lave tap, sier Wollebekk.

Etter Aksjekjøpsavtalen skal NOFI betale et kontantvederlag på til sammen NOK 40 millioner for 100 prosent av aksjene i Lilienthal, hvorav NOK 28 millioner betales til NAS. Hovedelementene i vederlaget til NAS i Lilienthal-avtalen og Tilleggsavtalen er en årlig, kontant lisensavgift på NOK 30 millioner for retten til å benytte navnet «Norwegian» og flyselskapets logo i Europa utenfor Norden. Lisensavgiften for de første fem årene, til sammen NOK 150 millioner i kontanter, skal betales som et engangsvederlag innen 1. juni 2019. Videre skal NOFI som et engangsvederlag og innen rimelig tid overføre til NAS aksjer i NOFI til en markedsverdi av NOK 150 millioner. Partene kan reforhandle lisensavgiften etter ti år, tilsvarende som i Norden.

- Med de nye avtalene sikrer vi at Norwegians aksjonærer får økt eierskap i NOFI og NOFIs internasjonale ekspansjon. Samarbeidet mellom flyselskapet og banken har vært en stor suksess i Norden gjennom Norwegian Reward, og jeg har stor tro på at banken også vil lykkes godt i nye markeder i Europa der Norwegian allerede er etablert, sier finansdirektør Geir Karlsen i NAS.

Spørsmål knyttet til de nye avtalene kan stilles til selskapets ledelse i tilknytning til selskapets kvartalspresentasjon fredag 3. mai 2019 fra kl. 8.30.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12