Norwegian Finans Holding ASA : Ordinær Generalforsamling


Norwegian Finans Holding ASA : Ordinær Generalforsamling

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 2. mai 2019 i selskapets lokaler i Snarøyveien 36, Fornebu, kl. 17.00.

Alle forslag til agende ble vedtatt som foreslått, jfr. innkallingen sendt 10. mars 2019.

Protokoll fra generalforsamling er vedlagt.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg