Meldepliktig handel primærinnsider NOFI


 

Taipan Invest AS, et selskap kontrollert av primærinnsider, Dag Lee har den 10.
mai 2019 kjøpt 3 340 aksjer i Norwegian Finans Holding ASA. Aksjene ble kjøpt
for 74,60 per aksje.
Dag Lee kontrollerer etter kjøpet 3 340 aksjer.