Hopp til hovedinnhold

Bank Norwegian

NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA: STABIL VEKST OG INNTJENING I BANK NORWEGIAN


NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA: STABIL VEKST OG INNTJENING I BANK NORWEGIAN

Konsernets totalresultat etter skatt i 2. kvartal 2019 utgjorde 475 millioner kroner, sammenlignet med 483 millioner kroner i første kvartal.

Den underliggende resultatutviklingen er sterk og er drevet av utlånsvekst, stabile marginer, reduserte provisjonsinntekter grunnet sesongeffekter i 1. kvartal, god kostnadskontroll og stabil kredittkvalitet.

Netto renteinntekter økte som følge av utlånsvekst og en mer rentedag. Netto provisjonsinntekter falt på grunn av sesongmessig høye inntekter i foregående kvartal. Driftskostnadene ble redusert som følge av sesongmessig lavere lønnskostnader og lavere markedsføringskostnader. Nedskrivninger på utlån var stabile i 2. kvartal.

Kunde- og utlånsveksten fortsatte i 2. kvartal, med en utlånsvekst på 1,1 milliarder kroner. Innskuddene økte med 524 millioner kroner. Det var kun mindre valutaeffekter i perioden.

Banken rekrutterte 57 800 nye kunder i 2. kvartal og har ved utgangen av 2. kvartal 2019 en kundemasse på 1 635 500 kunder, fordelt på 1 203 200 kredittkortkunder, 200 400 lånekunder og 231 900 innskuddskunder.

Norwegian Finans Holding ASA inngikk 2. mai 2019 avtale om å overta alle aksjene i det irske selskapet Lilienthal Finance Ltd, og sikret gjennom selskapet rettighetene til bruk av merkenavnet Norwegian for banktjenester samt tilgang til kunder i Europa. Konsernet har initiert en prosess for å søke om banklisens i EU i Irland som ett ledd i å sikre Norwegian Finans Holding ASA og Bank Norwegian mer effektiv tilgang til å utvide forretningskonseptet med en heldigitalisert bank i europeiske markeder.

Bank Norwegian startet driften i november 2007 og tilbyr forbrukslån, kredittkort og innskudd til personkunder gjennom internett i det nordiske markedet. Bank Norwegian tilbyr, i samarbeid med flyselskapet Norwegian, et kombinert kredittkort og fordelskort. Banken startet virksomheten i Sverige i mai 2013. I desember 2015 lanserte banken forbrukslån og innskudd i Danmark og Finland, mens kredittkort ble lansert i juni 2016.

Bank Norwegian er en digital bank som leverer enkle og konkurransedyktige produkter i personkundemarkedet. Virksomheten baseres på ledende digitale løsninger, synergier med flyselskapet Norwegian, attraktive betingelser til kundene, kostnadseffektiv drift og effektiv risikoseleksjon.

For ytterligere informasjon, se delårsrapport for 2. kvartal 2019 og investorpresentasjon for 2. kvartal 2019, som ligger tilgjengelig på:

https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations

 

For eventuelle spørsmål kan du ringe;

Administrerende direktør Tine Wollebekk; tlf nr: +47 40805557

Finansdirektør Pål Svenkerud; tlf nr: +47 93403904

Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt Kai-Morten Terning; tlf nr: +47 90531898

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg