NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA: Henvendelse vedrørende valg av nye styremedlemmer og et medlem av valgkomiteen – ekstraordinær generalforsamling


NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA: Henvendelse vedrørende valg av nye styremedlemmer og et medlem av valgkomiteen – ekstraordinær generalforsamling

Styret i Norwegian Finans Holding ASA ("NOFI") har blitt kontaktet av Cidron Xingu Limited ("Cidron") vedrørende et ønske fra Cidron om å utpeke to styremedlemmer og et medlem av NOFIs valgkomité. Cidron er indirekte kontrollert av Nordic Capital Fund IX og Sampo plc. og i prosess med å erverve inntil 17,47 % av aksjene i NOFI. På bakgrunn av dette initiativet har styret i dag vedtatt å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling ("EGF") i NOFI den 28. oktober 2019 kl. 11.00 CET for å behandle forespørselen. Valgkomiteen vil behandle saken, og innkallelsen til EGF vil bli distribuert senest 7. oktober 2019.


Følgende personer kan kontaktes:

Leder for Kommunikasjon og samfunnskontakt; Kai Morten Terning tel: +47 90531898


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12