Norwegian Finans Holding ASA: Avholdt ekstraordinær generalforsamling


Norwegian Finans Holding ASA: Avholdt ekstraordinær generalforsamling

Norwegian Finans Holding ASA har i dag avholdt ekstraordinær generalforsamling. Valgkomiteens forslag ble vedtatt. Protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen er vedlagt.


For ytterligere informasjon kontakt Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt Kai-Morten Terning, phone: +47 90 53 18 98.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg