Norwegian Finans Holding ASA: Invitasjon til resultatpresentasjon for 4. kvartal 2019


Norwegian Finans Holding ASA: Invitasjon til resultatpresentasjon for 4. kvartal 2019

Norwegian Finans Holding ASA rapporterer resultatene for 4. kvartal 2019 den 20. februar 2020 kl. 07.00. Det vil avholdes en resultatpresentasjon i selskapets lokaler i Snarøyveien 36, Fornebu klokken 08.30. Presentasjonen vil bli holdt av CEO Tine Wollebekk og CFO Pål Svenkerud.


Presentasjonen vil kunne ses direkte på selskapets hjemmeside:

https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/Presentations


Kontaktpersoner hos Norwegian Finans Holding ASA:

Pål Svenkerud, CFO, tel: +47 93 40 39 04

Mats Benserud, Head of Treasury, tel: +47 95 89 15 39


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12