Norwegian Finans Holding ASA: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Norwegian Finans Holding ASA


Norwegian Finans Holding ASA: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Norwegian Finans Holding ASA

Utbyttebeløp: 3,18 per aksje

Annonsert valuta: norske kroner

Siste dag inklusive: 29. april

Ex-dato: 30. april

Record date (eierregisterdato): 4. mai

Betalingsdato: fra 11. mai

Vedtaksdato: 29. april


Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

 

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Mats Benserud, Head of Treasury, tel: +47 95 89 15 39

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12