Norwegian Finans Holding ASA : Meldepliktig handel


 

Thomas Sandsør, nærstående til primærinnsider Guri Aunan, har den 04. mars 2020
kjøpt 1.100 aksjer i Norwegian Finans Holding ASA. Aksjene er kjøpt for NOK
89,00 pr aksje. Ny beholdning er 1.100 aksjer.