Norwegian Finans Holding ASA : Meldepliktig handel


 

Primærinnsider Frode Bjørnstad har den 06. mars 2020 kjøpt 500 aksjer i
Norwegian Finans Holding ASA. Aksjene er kjøpt for NOK 65,8 pr aksje. Ny
beholdning er 3 847 aksjer.