Norwegian Finans Holding ASA : Meldepliktig handel


 

Primærinnsider Kai-Harry Hansen har den 06. mars 2020 kjøpt 1 500 aksjer i
Norwegian Finans Holding ASA. Aksjene er kjøpt for NOK 65,6 pr aksje. Ny
beholdning er 3 500 aksjer.