Norwegian Finans Holding ASA : Meldepliktig handel


 

Primærinnsider Kristin Thorstensen har den 06. mars 2020 kjøpt 1 490 aksjer i
Norwegian Finans Holding ASA. Aksjene er kjøpt for NOK 66,75 pr aksje. Ny
beholdning er 20 723 aksjer.