Meldepliktig handel


 

Primærinnsider Guri Aunan har den 06. mars 2020 kjøpt 750 aksjer i Norwegian
Finans Holding ASA. Aksjene er kjøpt for NOK 66,80 pr aksje. Guri Aunan og
hennes nærstående, Thomas Sandsør, eier etter kjøpet 2.950 aksjer i Norwegian
Finans Holding ASA.