Norwegian Finans Holding ASA - primærinnsidermelding


 

Green 91 AS har 23. mars 2020 solgt 1 000 000 aksjer i Norwegian Finans Holding
ASA ("NOFI"), tilsvarende ca. 0,54 % av samtlige aksjer i selskapet, til Cidron
Xingu Limited, kontrollert av Nordic Capital Fund IX. Green 91 AS er heleid av
Lars Ola Kjos, styremedlem i Bank Norwegian AS, NOFIs heleide datterselskap.
Kjøpesummen var NOK 35,00 per aksje. Etter salget eier Green 91 AS til sammen 2
964 900 aksjer i Norwegian Finans Holding ASA, tilsvarende ca. 1,59 % av
samtlige aksjer i selskapet. 

Denne meldingen er gitt i henhold til verdipapirhandelloven § 4-2.