Bank Norwegian AS: Styret i NOFI foreslår overfor generalforsamlingen at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2019


Bank Norwegian AS: Styret i NOFI foreslår overfor generalforsamlingen at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2019

Styret i Norwegian Finans Holding ASA (NOFI) viser til tidligere publisert forslag til resultatdisponering for regnskapsåret 2019.

Styret har i dag vedtatt å foreslå overfor geneneralforsamlingen at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2019.

Norwegian Finans Holding konsernet hadde en ren kjernekapitaldekning på 21,2 % og en leverage ratio på 14,5 % pr. 31.12.2019 og har derfor en solid kapitalposisjon. Basert på rådende omstendigheter har styret imidlertid ved en fornyet vurdering besluttet å endre tidligere vedtatt utbytteforslag slik at det ikke foreslås utdeling av utbytte for regnskapsåret 2019.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

CEO Tine Wollebekk; tlf nr: +47 40805557

CFO Pål Svenkerud; tlf nr: + 47 93403904

Finanssjef Mats Benserud; tlf nr: + 47 95891539


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12