Norwegian Finans Holding ASA : Meldepliktig handel


 

Primærinnsider Guri Aunan har den 27. mars 2020 kjøpt 800 aksjer i Norwegian
Finans Holding ASA. Aksjene er kjøpt for NOK 38,50 pr aksje. Guri Aunan og
hennes nærstående, Thomas Sandsør, eier etter kjøpet 4.480 aksjer i Norwegian
Finans Holding ASA.