Norwegian Finans Holding ASA: Invitasjon til resultatpresentasjon for 1. kvartal 2020


Norwegian Finans Holding ASA: Invitasjon til resultatpresentasjon for 1. kvartal 2020

Norwegian Finans Holding ASA rapporterer resultatene for 1. kvartal 2020 den 30. april 2020 kl. 07.00. Det vil avholdes en resultatpresentasjon via webcast klokken 08.30.

Presentasjonen vil bli holdt av CEO Tine Wollebekk og CFO Pål Svenkerud.


Link til webcast-sendingen vil bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmesider:

https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/Presentations


Kontaktpersoner:

Pål Svenkerud, CFO, tel: +47 93 40 39 04

Mats Benserud, Head of Treasury, tel: +47 95 89 15 39


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12