Meldepliktig handel


Meldepliktig handel

Primærinnsider Karstein Holen (CTO) har den 21. desember 2020 kjøpt 1500 aksjer i Norwegian Finans Holding ASA. Aksjene ble kjøpt for NOK 66,80 pr aksje. Karstein Holen kontrollerer etter kjøpet 1600 aksjer.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12