Norwegian Finans Holding ASA: Protokoll fra Ordinær Generalforsamling


Norwegian Finans Holding ASA: Protokoll fra Ordinær Generalforsamling

Ordinær generalforsamling ble avholdt elektronisk den 27. april 2021, kl. 17.00. Alle forslag til agendaen ble vedtatt som foreslått, jfr. innkallingen sendt 6. april 2021.

 

Protokoll fra generalforsamlingen er vedlagt.

 

Kontaktinfo:

CFO Klara Lise Aasen; telefon +47 47635583; kaa@banknorwegian.no

Head of Treasury Mats Benserud; telefon +4795891539; mbe@banknorwegian.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg