Norwegian Finans Holding ASA: Eks. utbytte i dag


Norwegian Finans Holding ASA: Eks. utbytte i dag

Aksjene i Norwegian Finans Holding ASA noteres eks. utbytte 28. april 2021. Et utbytte på 5,00 kroner per aksje vil bli utbetalt fra 6. mai 2021 til dem som var aksjeeiere per 27. april 2021.


For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Klara-Lise Aasen, CFO, tel: +47 47 63 55 83

Mats Benserud, Head of Treasury, tel: +47 95 89 15 39


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12