Norwegian Finans Holding ASA: Innkalling til Ekstraordinær Generalforsamling i Bank Norwegian ASA – Valg av styre i fusjonert selskap


Norwegian Finans Holding ASA: Innkalling til Ekstraordinær Generalforsamling i Bank Norwegian ASA – Valg av styre i fusjonert selskap

Styret i Bank Norwegian ASA inviterer herved til ekstraordinær generalforsamling for aksjonærene i Bank Norwegian ASA torsdag 22. juli 2021 klokken 09.00.

Fusjonen mellom Norwegian Finans Holding ASA (NOFI) og Bank Norwegian ASA (BANO) er planlagt gjennomført etter børsdagens slutt 20. juli, og vil medføre at dagens NOFI-aksjonærer vil være aksjonærer i BANO fra og med 21. juli, jf. fusjonsplanen pkt. 6. For å sikre en mest mulig åpen og transparent behandling, sendes innkallingen til dagens aksjonærer i NOFI slik at NOFI-aksjonærene også får innkalling 21 dager før avholdelse av den ekstraordinære generalforsamlingen slik som aksjeeiere i Bank Norwegian ASA, jf. allmennaksjeloven § 5-11 b.

Hovedsaken til behandling er valg av nytt styre i Bank Norwegian ASA.

Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes digitalt ved bruk av elektronisk avstemming. Se vedlagte kunngjøring og retningslinjer for deltakelse, som også er tilgjengelige på selskapets nettside:

https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/GeneralMeeting

 

Kontaktinfo:

Konstituert CEO Klara Lise Aasen; telefon +47 47635583; kaa@banknorwegian.no

Head of Treasury Mats Benserud; telefon +4795891539; mbe@banknorwegian.no


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg