Renteregulering


 

Det er fastsatt ny rente for NO0010871148.
Ny rentesats i perioden 13.09.2021 - 13.12.2021 er 2,46.
Ticker:BANKN27

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale,
jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Cecilie Natalie Haug)