Renteregulering


 

Det er fastsatt ny rente for NO0010797319.
Ny rentesats i perioden 14.09.2021 - 14.12.2021 er 5,77.
Ticker:BANKN13 PRO

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale,
jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Cecilie Natalie Haug)