Renteregulering


 

Det er fastsatt ny rente for NO0010797988.
Ny rentesats i perioden 16.09.2021 - 16.12.2021 er 4,26.
Ticker:BANKN14 PRO

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale,
jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Cecilie Natalie Haug)