Renteregulering


 

Det er fastsatt ny rente for NO0010952831.
Ny rentesats i perioden 20.09.2021 - 20.12.2021 er 1,382.
Ticker:BANKN31

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale,
jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Cecilie Natalie Haug)