Mottatt søknad om strykning


 

Oslo Børs har mottatt søknad fra Bank Norwegian ASA om strykning av selskapets
aksjer fra notering på Oslo Børs.