Bank Norwegian ASA - Strykning


 

Oslo Børs har vedtatt å stryke aksjene i Bank Norwegian ASA fra notering på Oslo
Børs. I henhold til Regelbok II pkt. 2.11.2(3), har Oslo Børs den 10. november
2021 fattet følgende vedtak: "Aksjene i Bank Norwegian ASA strykes fra notering
på Oslo Børs fra og med 15. november 2021. Siste noteringsdag vil være 12.
november 2021."