Hopp til hovedinnhold

Rentefastsettelse


 

Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0010797988.
Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 16.03.2022 - 16.06.2022 er 5.12.
Ticker: BANKN14 PRO

Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til
Obligasjonsavtalen.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee)