Har du utfordringer med å betale fakturaen?

Utfordring med å betale?

Livet er fullt av uforutsigbare situasjoner som man ikke alltid kan påvirke selv. I verste fall kan din økonomiske situasjon påvirkes. Arbeidsløshet, sykdom eller andre uventede hendelser kan være med på å gjøre at du ikke klarer å betale fakturaen. 

Her kan du lese om hvilke muligheter som finnes for å forsøke å rydde opp i betalingsutfordringene. 

Hva innebærer det å ha en betalingsfri måned?

En betalingsfri måned kan være fornuftig dersom din økonomiske situasjon midlertidig forverres. Ved betalingsfri, forskyver du innbetalingen av fakturaen med én måned slik at du ikke trenger å betale inn renter og avdrag i den betalingsfrie måneden.

Selv om du har betalingsfri måned, løper rentene som vanlig. Det innebærer at lånets totalkostnad øker.

Hvordan søker jeg om betalingsfri måned?

  1. Logg inn på MinSide eller appen.
  2. Trykk på Lån
  3. Trykk på Betalingsfri måned
  4. Velg ønsket måned

Hva innebærer tjenesten Reduserte terminbeløp?

Reduserte terminbeløp innebærer muligheten til å søke om å kun betale løpende renter i en kort periode, som vil bli tilnærmet avdragsfrihet.

I søknadsbildet velger du periode og bakgrunn for søknaden. 

Jeg er forsinket med betalingen på lånet, hva gjør jeg?

Dersom du ikke har mottatt purring kan du betale inn ditt månedlige terminbeløp som vanlig. Ved manglende betaling av terminbeløp blir det sendt ut en purring fra Kredinor. Purringen vil være på det ubetalte beløpet fra forrige termin, samt et nytt terminbeløp. Dersom purringen blir betalt innen forfall vil lånet løpe videre som avtalt.

Dersom du har AvtaleGiro er det viktig å følge med og justere beløpet i nettbanken etter du har betalt purringen fra Kredinor.

Søknad om forlenget løpetid.

Hvis du har vedvarende utfordringer med å betale terminbeløpet på lånet, kan du søke om forlenget løpetid.

Har du et midlertidig behov, anbefaler vi at det søkes om betalingsfri måned. Det kan du søke om her.

Dersom du øker nedbetalingstiden på lånet, vil den totale rentekostnaden øke. Du bør derfor gjøre en grundig vurdering på om du ønsker dette.

Tips til en mer oversiktlig økonomi

  • Sett opp et budsjett.
  • Gå gjennom dine inntekter og utgifter
  • Enkelte kostnader varierer måned til måned, for eksempel kan strømregningen være vesentlig høyere på vinteren. 
  • Unngå unødvendige kjøp, og forsøk å kutt i faste utgifter
  • Gjør ekstra innbetalinger på lånet når du har mulighet. I tillegg til å nedbetale lånet raskere, reduseres rentekostnaden. 

Refinansieringslån

Ønsker du å samle smålånene dine eller kvitte deg med dyr kredittkortgjeld?

Du vil vanligvis få en lavere rente på ditt refinansieringslån enn på eksisterende kredittkortgjeld og andre smålån som kjøpsfinansiering. I tillegg får du bare én långiver. Det gir deg mindre gebyrer og færre regninger.

Kontakt oss