Glade Bank Norwegian ansatte i bevegelse med flagg fra landene landene vi har kunder i

Om Bank Norwegian – en filial av Nordax Bank

Bank Norwegian ble etablert i Norge i 2007. I november 2021 ble eierskapet overtatt av den svenske banken Nordax Bank. Året etter, i 2022, fusjonerte de to bankene (Nordax Bank og Bank Norwegian), noe som betyr at Bank Norwegian er blitt en filial av Nordax Bank AB. Bank Norwegian vil fortsatt bestå som et eget varemerke under Nordax Bank.

Les mer om ledergruppen her.