Be om informasjon

I henhold til Åpenhetsloven av juli 2022 skal det være mulig for publikum å be om informasjon om våre produkter og tjenester. Dette inkluderer både generell informasjon og spesifikk informasjon ved et av våre produkter og tjenester.

Du kan be om informasjon ved å sende en forespørsel på e-post til beominfo@banknorwegian.no. Vi svarer deg snarest og senest innen 3 uker etter at henvendelsen din er mottatt.

Varsling

Bank Norwegian er forpliktet til å drive vår virksomhet ansvarlig, etisk og i tråd med lover og regler. I tillegg har vi drifts- og kontrollprosedyrer laget for å identifisere og forhindre uetisk og ulovlig adferd. Om du har mistanke om, eller er oppmerksom på kritikkverdige forhold i Bank Norwegian, oppfordrer vi deg til å rapportere dette.

Dette gjelder uavhengig om du er kunde, ansatt, forretningspartner eller annen type interessent. Alle rapporter behandles konfidensielt av vår eksterne partner, BDO.

Hva bør du rapportere?

Denne varslingskanalen er ment for sikker og konfidensiell varsling av kritikkverdige forhold. Slike forhold kan innebære;

  • Fare for liv og helse
  • Fare for klima og miljø
  • Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
  • Uforsvarlig arbeidsmiljø
  • Brudd på personopplysningssikkerhet
  • Brudd på våre etiske retningslinjer

Dersom det varsles om forhold som ikke faller inn under definisjonen av kritikkverdige forhold, kan saken følges opp på annen måte enn hva varslingsrutinene beskriver.

Hvordan rapporter du?

Legg inn din informasjon så detaljert og korrekt som mulig. Dersom du ønsker at de som følger opp varselet skal ha mulighet til å kontakte deg, må du oppgi navn og kontaktinformasjon. På den måten vil de som følger opp varselet kunne gi deg informasjon om utviklingen i saken, og stille deg spørsmål som kan være viktig for å undersøke forholdene du har varslet om. Hvis du velger å være anonym kan det være vanskeligere å følge opp ditt varsel. Du kan også velge delvis anonymitet, hvor BDO kjenner din identitet. Bank Norwegian vil da ha muligheten til å innhente ytterligere informasjon fra deg via BDO.

Du kan opprette en rapport ved mistanke om ulovlig eller uetisk adferd her:

https://u.bdo.no/banknor-no (lenken åpnes i ny fane)

Klage

Dersom du er en kunde som ønsker å klage bes du ta kontakt med kundeservice. Dersom du vil klage på vår behandling av din sak kan du lese mer om hvordan du gjør det ved å klikke her