Kundeservice

Hovedkategorier

  5 oftest stilte spørsmål

  • Fra og med 01.12.21. er det ikke lenger mulig å melde seg på enkeltavtaler for eFaktura. Mottak av eFaktura er nå basert på et generelt samtykke om å motta eFaktura, også kalt «Ja takk til alle» eller «Automatisk avtale om eFaktura». Dette samtykket kan du gi i nettbanken i din primærbank eller i Vipps.

   Når man velger «Ja takk til alle» vil det automatisk opprettes eFakturaavtaler med de tilbydere man har et betalingsforhold til. Det betyr at bedrifter kan sende første faktura som eFaktura og du slipper å opprette avtalen manuelt. eFaktura vil kun bli sendt til personen som er registrert som mottaker på fakturaen. Dersom du ønsker å endre mottaker må du kontakte bedriften som har sendt deg fakturaen.

   Det er mulig å reservere seg fra å motta eFaktura fra enkelttilbydere. Dette gjøres i listen over aktive eFaktura-avtaler. Vi har per i dag ikke implementert denne muligheten, men vi håper å ha det klart innen kort tid. Dersom du har en annen bankforbindelse, kan du undersøke om de tilbyr muligheten for å reservere seg mot enkeltavtaler.

   Hvis du ikke har samtykket til «Automatisk avtale om eFaktura», såkalt «Ja takk til alle», innen 15. mai 2022 vil all utsendelse av eFaktura til deg stoppe.

   Du kan lese mer om eFaktura og «Ja takk til alle» her.
   Privat eFaktura blir enda enklere!

  • Har du blitt kontaktet av noen som utgir seg fra å være fra oss eller annen bank, hvor du blir bedt om å oppgi fortrolig informasjon som passord eller innloggingsopplysninger?

   Hverken vi, politi eller andre banker vil noen gang be deg oppgi eller bekrefte dette via telefon eller e-post. Har du likevel utgitt kort- eller BankID opplysninger, er det viktig at du kontakter utstederbanken umiddelbart og får sperret kortet eller BankID.

  • Du kan når som helst overføre den disponible saldoen på kredittkortet til en annen konto eller betale regninger med kortet. Beløpet vil være registrert på mottakers konto i løpet av én til to virkedager. Beløpet er ikke synlig under siste bevegelser før overføringen er bokført. For å gjennomføre en betaling, logger du deg inn på MinSide og velger «Overføring» som ligger under «Kredittkort». Renten på tjenesten Overføring fra Kredittkort løper fra første dag og frem til beløpet er tilbakebetalt.

  • Forsikringssummer i Norske kroner (NOK). 

   Dekning

   Forsikringssum
   per sikret

   Forsikringssum
   per skadetilfelle
   Avbestilling
   Vilkårspunkt 6
      

   - Avbestilling*

   kr 25.000 kr 50.000
   Forsinkelse
   Vilkårspunkt 7
      

   - Forsinket fremmøte

   kr 5.000 kr 20.000

   - Forsinket avgang

   kr 1.000  kr 2.000
   Reisegods
   Vilkårspunkt 8
      
   - Reisegods kr 20.000 kr 45.000
   - Enkeltgjenstander, per stk kr 8.000  
   - Sjekker, billetter og pass
     kr 7.000

   - Penger sikrede bærer med seg

     kr 3.000
   - Penger oppbevart i safe   kr 5.000

   - Forsinket bagasje

   kr 2.000 kr 4.000

   - Forsinket reisegods, leie av sportsutstyr og barnevogn

     kr 5.000

   - Sykkel

     kr 3.000

   - Tyveri av ladekabel til el-bil under lading

     kr 3.000
   Reisesyke 
   Vilkårspunkt 9
      
   - Reisesyke* Ubegrenset Ubegrenset

   - Akutt tannsykdom / tannskade ved spisning 

     kr 1.000

   - Tannlegebehandling som følge av ulykke

     kr 6.000
   - Utsatt hjemreise eller endret reiserute kr 15.000 kr 15.000

   - Tilkallelse 

   kr 1.500 per døgn kr 30.000

   - Sykdom / ulykke som rammer reisefølge

     kr 25.000

   - Hjemtransport*

   Ubegrenset Ubegrenset
    Hjemkallelse    

   - Hjemkallelse på grunn av sykdom, ulykkesskade eller død i nærmeste familie

   Ubegrenset Ubegrenset

   - Hjemkallelse på grunn av skade på sikredes bopel, forretning eller kontor

   Ubegrenset Ubegrenset
   Reiseavbrudd    
   Reiseavbrudd kr 1.500 per døgn kr 15.000
   Reiseansvar
   Vilkårspunkt 11
      
   - Ansvar på reise, per skadetilfelle   kr 3.000.000
   Ulykke
   Vilkårspunkt 12
      
   Ulykke død voksen, per person kr 400.000  
   Ulykke død barn under 21 år kr 30.000  
   Ulykke invaliditet voksen og barn, per person kr 500.000  
   Evakuering
   Vilkårspunkt 10
      
   Evakuering Ubegrenset Ubegrenset

   *for alle sikrede utgår dekningene for reisesyke, hjemtransport, avbestilling og ulykke ved fylte 75 år

   • Egenandelen per skadetilfelle er 500 kroner. Det trekkes ikke egenandel ved forsinkelse. Fra og med andregangs tap av, eller skade på mobiltelefon er egenandelen 2.000 kroner. Dette gjelder innenfor en periode på tre forsikringsår.

   Se vilkår for fullstendig beskrivelse av dekningsomfang og unntak.

  • Den svenske Banken Nordax AB ble 03.11.21 eneeier av Bank Norwegian. Selv om Bank Norwegian nå er en del av Nordax-konsernet, er banken fremdeles underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Norge. Innskudd i banken er fortsatt garantert av Bankenes sikringsfond.

   Vi har oppdatert vår personvernerklæring i forbindelse med at vi har blitt en del av Nordax-gruppen. Oppdateringen av personvernerklæringen innebærer ingen endringer i dine rettigheter og kontroll over egne data.

   Du finner den oppdaterte personvernernerklæringen her. Du vil også finne svar på ofte stilte spørsmål om personvern og dine rettigheter som kunde.

  Kontakt oss

  Telefonen er åpen alle hverdager mellom kl 10:00 - 16:00, med unntak av oversikten som du finner her.

  Ring oss

  Telefonnr: 23 36 16 99
  Fra utlandet: +47 23 36 16 99

  Send e-post

  Send oss en henvendelse via vårt kontaktskjema.

  Sperre kort

  Ring 23 36 16 99

  (husk landkode +47 fra utlandet) for sperring. Sperretjenesten er åpen hele døgnet, 365 dager i året.

  Forventet trafikk på telefon