Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logg inn
KredittkortLånSparingForsikringerKundeserviceOm oss

Fakturaforklaring kredittkort

Denne brukerguiden har til hensikt å gi deg en detaljert forklaring av fakturaoppsettet til kredittkortet. Klikk på de tilhørende bildene for å se eksempler.

1.
Gjør større
Gjør større

Fakturadato: Datoen fakturaen genereres 
Forfallsdato: Datoen fakturaen skal betales til
Periode: Mellom hvilke datoer transaksjonene på fakturagrunnlaget er beregnet. 
KID-nummer: Ditt personlige kundeidentifikasjonsnummer.
Du må benytte KID i tillegg til kontonummer.
Til kontonr: Kontonummeret for innbetaling.
Betalingsinformasjonen din er den samme hver måned. 
eFaktura ref: eFaktura-referansen din er det samme som KID-nummeret.
Internett: Bankens hjemmeside.
E-post: Bankens e-postadresse

2.
Gjør større
Gjør større

Overført saldo fra forrige periode: Hva som var utestående saldo ved forrige fakturadato. 
Sum innbetalinger 01.12.23 - 31.12.23:
Summen av de innbetalinger du gjorde i forrige periode.
Sum transaksjoner denne perioden: 
Summen av de transaksjoner du har utført i denne fakturaperioden, som er til forfall denne måneden. 
Totalt skyldig beløp per 01.01.2024: Totalsummen du er skyldig per fakturadato, i starten av måneden. 

Minimum å betale: Minstebeløpet du må betale til forfall for at fakturaen skal registreres som betalt. 

3.
Gjør større
Gjør større

I dette bildet fremkommer det informasjon om din innvilgede-, benyttede- og tilgjengelige kreditt.  

Du får også informasjon om betalingsinformasjonen din. Den er den samme hver måned. Husk å benytt både konto- og KID-nummer ved hver innbetaling til kortet.

4.
Gjør større
Gjør større

I transaksjonsoversikten får du informasjon om bruksdato, brukersted, kortnummer, beløp og eventuell lokal valuta og valutakurs ved handel eller uttak i utlandet.

Innbetalingene dine vises øverst. 

Om du har en rentetransaksjon på fakturaen kan det skyldes for sen innbetaling til forfall eller at hele beløpet ikke var betalt inn forrige måned. Det påløper også renter fra første dag på tjenesten «Overfør fra kredittkort» på MinSide og kontantuttak i Norge. 

Andre brukerguider

  • Les mer