Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logg inn
KredittkortLånSparingForsikringerKundeserviceOm oss

Rutine for klagebehandling

Bank Norwegian – en filial av NOBA Bank Group har utarbeidet en rutine for klagebehandling for å sikre at alle klager undersøkes grundig og at eventuelle feil og mangler i vår kundebehandling rettes opp og at dine interesser som kunde hos oss ivaretas.

Veiledning for å klage og vår rutine for klagebehandling:

  • Vi ber om at du sender din klage per e-post til klage@banknorwegian.no eller per post til adresse: Postboks 110, 1325 Lysaker.
  • Vi vil bekrefte mottaket av din klage og angi forventet saksbehandlingstid.
  • Den som behandler klagen vil være en annen saksbehandler enn den du har vært i kontakt med tidligere i den påklagede sak.
  • Vi ber deg om å fremlegge relevant dokumentasjon slik at vi kan foreta en best mulig vurdering av grunnlaget for din klage.
  • Vi foretar en grundig og helhetlig vurdering av din klage og gir deg en skriftlig tilbakemelding hvis vi ikke gir deg medhold.
  • Hvis du ikke er enig i vår vurdering av din klage, kan du sende inn en klage til Finansklagenemnda. Se www.finkn.no for informasjon om hvordan du klager.

Andre brukerguider

  • Les mer