Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logg inn
KredittkortLånSparingForsikringerKundeserviceOm oss

Har du blitt bedt om å svare på en kundeerklæring?

Har du fått en melding fra oss hvor vi ber deg om å svare på en kundeerklæring? Eller har du kanskje oppdaget kundeerklæringen når du har logget inn på MinSide eller i appen vår? Her kan du lese mer om hvilke spørsmål vi stiller deg i kundeerklæringen, og hvorfor det er viktig at du svarer.

Hvorfor ber vi deg om å svare på en kundeerklæring?

Hvitvaskingsregelverket krever at banker og finansforetak har god og oppdatert kunnskap om kundene sine. For å sikre at vi i Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group, oppfyller kravene etter hvitvaskingsloven, må vi stille deg spørsmål både ved etablering av og underveis i kundeforholdet. Dette er bakgrunnen for at du nå har blitt bedt om å svare på en kundeerklæring.

Hvilke typer spørsmål stiller vi?

I kundeerklæringen kan vi stille noen få spørsmål om deg – for eksempel om du er en politisk eksponert person, eller om du er skattemessig bosatt i Norge eller utlandet. I tillegg stiller vi noen spørsmål om hvordan du planlegger å bruke produktene du har hos oss:

  • Har du kredittkort, spør vi for eksempel om hvor du planlegger å bruke kortet, og om du forventer å gjøre overføringer til utlandet.
  • Har du sparekonto, spør vi for eksempel om hvor ofte du forventer å overføre til sparekontoen, og om du skal spare for andre enn deg selv.

Opplysningene du oppgir, vil alltid bli behandlet konfidensielt og i samsvar med gjeldende lover.

Hvor lang tid tar det å svare?

I gjennomsnitt tar det kun et par minutter å besvare kundeerklæringen. Hvor mange spørsmål du må svare på, avhenger blant annet av om du har ett eller flere produkter hos oss. Spørsmålene besvares med avkrysning eller forhåndsdefinerte svaralternativer.

Hvordan kan kunnskap om kunder motvirke hvitvasking og terrorfinansiering?

Banker og finansforetak spiller en viktig rolle i forebyggingen og bekjempelsen av hvitvasking og terrorfinansiering. Dette er fordi kriminelle i stor grad er avhengig av banktjenester for å kunne utføre hvitvasking eller terrorfinansiering.

Ved å ha kunnskap om alle kundene våre og hvordan produktene og tjenestene våre forventes å bli brukt, er det enklere å oppdage om noen skulle misbruke produktene våre for å begå kriminelle handlinger – enten via egne kontoer eller gjennom urettmessig bruk av andres. God kundekunnskap bidrar derfor til at vi enda bedre kan beskytte deg som kunde.

Spørsmål og svar

Du kan svare på kundeerklæringen i appen eller på MinSide. Hvis du ikke har BankID, kan du logge inn på MinSide med SMS-kode. Slik gjør du: 

  1. Klikk på «Logg inn» øverst til høyre på hjemmesiden vår. 
  2. Klikk på «SMS» under overskriften «Alternativer for innlogging».   
  3. Skriv inn fødselsnummeret ditt (11 sifre) og klikk på «Logg inn». Du vil nå få tilsendt en kode på SMS til ditt registrerte telefonnummer.
  4. Skriv inn mottatt PIN-kode og klikk på «Logg inn».

Ja, alle kunder må svare på spørsmål fra oss, både når de oppretter et kundeforhold, og underveis i kundeforholdet. Siden nye kunder kommer til på ulike tidspunkt, får ikke alle kundeerklæringen på likt. 

Vi er lovpålagt å innhente opplysningene vi ber om i kundeerklæringen. Derfor må vi sende påminnelser hvis vi ikke får svar etter første forespørsel. Så fort du svarer, vil meldingene fra oss om dette opphøre. Opplever du problemer med å svare på kundeerklæringen, er du alltid velkommen til å kontakte vår kundeservice.

Hvis du ikke svarer på kundeerklæringen etter flere påminnelser, vil bruksmulighetene til produktene dine begrenses. Om vi fortsatt ikke lykkes med å innhente de nødvendige opplysningene fra deg, kan vi i ytterste konsekvens måtte avvikle produktene du har hos oss. 

Formålet med hvitvasking er å skjule opprinnelsen til utbytte fra straffbare handlinger. Dette kan være utbytte fra for eksempel skatteforbrytelser, narkotikasalg, menneskehandel og svindel. Ved å innlemme det svarte utbyttet i den lovlige økonomien fremstår utbyttet som legitimt. For å få til dette ønsker hvitvaskeren å bruke banksystemer på forskjellige måter for å skjule eller tilsløre opprinnelsen til pengene.

Terrorfinansiering innebærer å gi økonomisk støtte til personer eller organisasjoner som gjør eller planlegger å gjøre terrorhandlinger. Dette kan både være egne midler, eller midler samlet inn fra andre. Å gi økonomisk støtte kan medvirke til at en terrorhandling som koster penger, finner sted, eller det kan bidra til å opprettholde en terrororganisasjon. Dette er straffbart etter straffeloven.