Blir mine produkter i hver bank slått sammen?

Ingen ting vil endre seg nå. De to selskapene vil fortsatt ha separate tilbud og relasjoner til sine kunder. På sikt vil vi begynne å samarbeide og lære av hverandre for å skape enda bedre tjenester og tilbud til våre kunder.