Delbetaling av faktura

Har du mottatt eFaktura på totalt skyldig beløp, kan du fremdeles velge å delbetale. Du kan enkelt endre beløpet på eFaktura-kravet i nettbanken din.

Minstebeløpet som må betales står på din faktura. Ved delbetaling vil det løpe renter på forfalt saldo.